PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

MOLT IMPORTANT

LLEGIU EL SEGÜENT TEXT AMB MOLTA ATENCIÓ!

El següent text explica amb detall el procés de recaptació i tractament de les dades de caràcter personal de la web www.espigues.com. Així mateix, també protegeix la privacitat de les mateixes. Es recomana llegir-lo amb atenció abans de facilitar dades personals.

No es permet als menors de 16 anys el registre a la web, així com tampoc a la newsletter.

No es compartirà informació personal amb ningú, excepte per complir la llei o si es té el consentiment exprés de l’usuari.

www.espigues.com està adequada al nou RGPD europeu del 25 de maig de 2018.

S’adverteix als usuaris que aquesta política de privacitat pot variar amb el temps, ja sigui per adaptar-se a canvis legislatius, com per part de variacions i ampliacions de la pròpia web.

1. Responsable del tractament:

Les dades personals dels usuaris, ja siguin hostes o propietaris, seran tractades per la web www.espigues.com propietat de Marc Mataró Malleu amb NIF 36528453Z i domicili social al c/ Montseny nº 77, 2on – 1a de Girona (17006).

Espigues.com compta amb un certificat HTTPS per protegir les dades dels usuaris de possibles atacs de tercers, així com de sostracció de dades per part d’entitats malintencionades. El procés de registre, modificacions de perfils i panells, reserves i pagaments estan protegits per aquest certificat.


2. Finalitat del tractament i legitimació:

Espigues.com recull les dades personals per a les següents finalitats:

A. Prestació de serveis als propietaris d’allotjaments rurals. Espigues recollirà les dades dels usuaris propietaris amb la finalitat de prestar serveis de promoció, difusió i informació de turisme rural, dels allotjaments inscrits a la web, i de l’oferta d’un ampli catàleg d’experiències per atraure els hostes.

B. Enviament d’ofertes, promocions, actualitzacions i noticies als usuaris hostes d’espigues. Els usuaris viatgers o hostes, previ consentiment dins del seu panell de control, rebran correus electrònics amb informació important, promocions, ofertes i experiències periòdicament. Aquests correus podran ser genèrics o personalitzats, amb un tractament previ de les seves dades per adaptar-les als seus gustos i preferències.

C. Comunicació de les dades a tercers. Com a usuari d’espigues viatger, cada cop que es faci una reserva, part de les seves dades personals seran transferides al propietari / casa rural. Això es fa per personalitzar l’experiència / estada. Així mateix, com a usuari d’espigues propietari, part de les seves dades personals / empresarials seran transferides a l’usuari hoste per tal d’agilitzar el procés de reserva i pagament.

D. Proporcionar al usuari informació més adequada als seus gustos i preferències.

E. Informació estadística i enquestes de satisfacció. Per oferir millores contínues en els nostres serveis de promoció de turisme rural i experiències, així com proporcionar informació als propietaris sobre les valoracions dels hostes, utilitzarem les seves dades per enviar enquestes i formularis d’opinió i satisfacció. Aquests formularis podran ser sobre la valoració d’una estada, l’opinió sobre els serveis d’espigues, acceptació o refús de propostes de millora i noves funcionalitats al web, etc. Les enquestes i formularis d’opinió i satisfacció podran ser anònimes si així l’usuari ho desitja.


3. Tipus de dades tractades:

www.espigues.com només recopila dades de caràcter personal a través dels formularis habilitats al seu web. Així mateix, també guarda un històric de reserves fetes per cada hoste i rebudes per cada casa.

En cap cas, les dades recopilades seran dades sensibles d’utilització per a finalitats doloses i / o discriminatòries.

Els diferents formularis que recopilen dades són: el formulari d’adhesió a la newsletter, el formulari de registre d’hostes o la connexió amb facebook per formalitzar aquest registre, els formularis de la pàgina de propietaris per demanar informació i la recaptació de dades en persona dels propietaris.

A més a més, als panells personals dels propietaris i dels hostes, hi ha formularis per ampliar i modificar aquestes dades personals.


4. Termini de conservació de dades:

Espigues conservarà les dades personals per un termini de 5 anys a partir de l’última interacció (login) de l’usuari amb la web. Aquestes dades es guarden per obtenir estadístiques per a ser utilitzades per a generar informació de qualitat, tant pels viatgers com pels propietaris.

Un cop passat aquest termini de temps, les dades de l’usuari seran eliminades permanentment. Si vol tornar a registrar-se, ho haurà de fer per les vies habituals.


5. Els teus drets:

L’usuari pot revocar la seva autorització a espigues per a rebre correus informatius, comunicacions importants i correus promocionals en el moment que ell ho desitgi. Així mateix, l’usuari pot desactivar el seu compte quan vulgui. Ara bé, desactivar el compte no implica en cap cas, l’eliminació de les dades, que seran conservades durant el termini establert al punt anterior. Però sí que implica que les seves dades no seran utilitzades per espigues per a que siguin vistes per els tercers que s’enumeren al punt 2.


6. Accés a dades de tercers:

Espigues comparteix dades personals entre usuaris hostes i usuaris propietaris en el procés de reserva al portal. Aquestes dades compartides tenen l’única i exclusiva finalitat de gestionar la reserva de la forma més eficient possible. No es comparteixen dades sensibles a excepció del compte corrent del propietari en l’enviament de la factura de reserva a l’hoste.

No es permet la difusió de dades personals per part dels usuaris en cap cas. La utilització de manera dolosa, per part dels usuaris, de dades personals està penada per llei i espigues no es fa responsable de la utilització indegut de les dades personals dels usuaris. No és aconsellable, tampoc, compartir el nom d’usuari i contrasenya a terceres persones.